Dexcom G6

Dexcom G6 er det første systemet for kontinuerlig glukoseovervåking i sanntid (st-KGO) som er godkjent for bruk i kombinasjon med et insulintilførselsprodukt.Inneholder en tidagers sensor og krever ingen stikk i fingeren* eller skanning, noe som gir mer frihet og fleksibilitet til pasienter fra 2 år og oppover som skal håndtere diabetesen sin.  

*Hvis glukosevarslingene og målingene fra Dexcom G6 ikke passer med symptomene eller forventningene, må det brukes en blodglukosemåler for å ta avgjørelser om videre tiltak i behandlingen. 

Bilde
Dexcom G6

Smartenheter selges separat†

Hvorfor anbefale Dexcom G6? 

Dexcom G6 kan hjelpe pasientene med bevist presisjonog en rekke beskyttende varsler, blant annet et proaktivt Kritisk lavt snart-varsel, og kan forenkle behandlingen av pasientene dine – både personlig eller via videosamtaler – slik at de får den beste mulige diabetesoppfølgingen. 

Krever hverken stikk i fingrene*eller skanning

Eksepsjonell presisjon1 for diabeteskontroll, uten behov for stikk i fingeren* eller skanning.  

*Hvis glukosevarslingene og målingene fra Dexcom G6 ikke passer med symptomene eller forventningene, må det brukes en blodglukosemåler for å ta avgjørelser om videre tiltak i behandlingen. 

Tilpassbare varslingsplaner

Brukertilpassbare varsler for høy og lav glukose gir pasientene muligheten til å opprette varslingsplaner og gjentatte varsler for diskresjon og fleksibilitet. 

Kontinuerlig deling

Opptil ti familiemedlemmer og venner kan motta glukosemålinger og varsler. Denne funksjonen utvider støttenettverket og kan bidra til mindre bekymring, særlig hos foreldre og omsorgspersoner.

Eksepsjonell presisjon 1

For alle glukoseområder. Krever ikke kalibrering.

Interoperabilitet

Dexcom G6 kan drive visse systemer for automatisk insulintilførsel.

Kritisk lavt snart-varsel

Kritisk lavt snart-varselet kan gi pasienter forhåndsvarsel om potensielt alvorlige hypoglykemiske hendelser (≤ 3,1 mmol/l) 20 minutter før det skjer, og forbindes med at risikoen for hypoglykemi reduseres uten at risikoen for hyperglykemi øker.2

Komponenter i Dexcom G6

Ved å bruke auto-applikatoren kan pasienter og omsorgspersoner føre inn sensoren og så sette på plass senderen. Deretter kan de se glukosedata fra senderen på pasientens valgte skjermenhet. 

Auto-applikator

Auto-applikator

Forenkler innføringen av sensoren med et trykk på en knapp. 

Sensor

Sensor

Overvåker interstitielle glukosenivåer gjennom en liten ledning som er innført rett under huden, og som sender et signal til senderen. 

Sender

Sender

Festet oppå sensoren. Sender data trådløst til pasientens kompatible skjermenhet. 

Skjermenhet

Skjermenhet

Viser glukosemålinger og trenddata på mottakeren med berøringsfunksjon eller på pasientens kompatible smartenhet.† 

Smartenheter selges separat. Besøk dexcom.com/kompatibilitet for å få en liste over kompatible smartenheter. 


*Hvis glukosevarslingene og målingene fra Dexcom G6 ikke passer med symptomene eller forventningene, må det brukes en blodglukosemåler for å ta avgjørelser om videre tiltak i behandlingen. 

† Besøk Dexcom.com/kompatibilitet for å få en liste over kompatible smartenheter.  

‡ Internettforbindelse kreves for datadeling. For å følge må man bruke Følge-appen. Følgere bør alltid bekrefte målinger i Dexcom G6-appen eller på mottakeren før de tar avgjørelser vedrørende videre tiltak i behandlingen.  

 

1 Shah VN mfl. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428–433.   

2 Puhr S, mfl. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.