Klinisk dokumentasjon

Dexcom forplikter seg til å skaffe helsepersonell den nyeste kliniske dokumentasjonen som dokumenterer de positive resultatene med Dexcom st-KGO. Vi har også inkludert profesjonell veiledning og kriterier som kan bistå med å finne pasienter som kan ha nytte av teknologi for kontinuerlig glukoseovervåking (KGO), som Dexcom G6.