Dokumenterte resultater

En stor mengde dokumentasjon understøtter effekten av Dexcoms system for kontinuerlig glukoseovervåking (KGO) for pasienter med type 1-diabetes som bruker insulin. Bruk av Dexcom KGO kan hjelpe pasienter med å nå målsetningene for HbA1c og tid innen målområdet og oppnå uavbrutt glykemisk kontroll.1,2,4 

Left Column Title

Nedgang i HbA1c på 1,0 % for pasienter med diabetes 1*,1

Brukere av Dexcoms KGO-system som hadde flere daglige injeksjoner (MDI) viste en gjennomsnittlig A1C-nedgang på 1 % etter 24 uker med regelmessig bruk, sammenlignet med utgangspunktet. I tillegg hadde 52 % av forsøkspersonene en ≥1 % nedgang i A1C.1 

blokk 1

blokk 1

Right Column Title

Mer tid innen målområdet

I en nylig utført klinisk studie bidro KGO i sanntid til at pasientene økte tiden i målområdet med nesten fem timer per dag i snitt, uavhengig av insulintilførselsmetoden. 

Left Column Title

Redusert hypoglykemi

Hypoglykemi utgjør en betydelig helse- og sikkerhetsrisiko for pasientene dine. Ikke bare kan bruk av Dexcom KGO redusere A1C, en rekke studier har vist at det også kan redusere mengden tid med hypoglykemi.1,4–8 

severe-hypoglycemia

blokk 1

Right Column Title

Pasienter viser vedvarende nedgang i HbA1c ved bruk av sanntids-KGO (st-KGO) over lengre tid 

En treårig klinisk forsøk fra den virkelige verden – det lengste KGO-resultatstudiet til dags dato – bekrefter den kliniske effekten av å bruke systemer for KGO i sanntid, som Dexcom G6. 

Studiedeltagere som hadde diabetes type 1 og brukte KGO i sanntid, opplevde vesentlig nedgang i A1C-nivåene, økt tid i målområdet (3,9–10,0 mmol/l) og redusert tid under målområdet (<3,9 mmol/l), uavhengig av insulintilførselsmetoden.2 

Left Column Title

Økt livskvalitet

Pasienter som bytter til Dexcom KGO, rapporterer om helhetlig forbedring av velvære og livskvalitet sammenlignet med utgangspunktet /konvensjonell behandling.

Livskvalitet

*Studie utført ved bruk av Dexcom G4® PLATINUM KGO-System, som bruker samme programvare som Dexcom G5® Mobile KGO-System. 

1 Beck RW, mfl. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, mfl. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, mfl. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, mfl. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, mfl. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, mfl. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, mfl. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.