Hva er kontinuerlig glukoseovervåking (KGO)?

Kontinuerlig glukoseovervåking gir et mer helhetlig bilde av en pasients glukosenivå sammenlignet med det man kan oppnå med en blodglukosemåler (BGM). Hyppigere tilgang til glukoseinnsikt gir mer effektiv diabeteskontroll både for deg og pasientene.1,2 

Bilde
Dexcom G6

Smartenheter selges separat†

Se videoen under nå for å finne ut hvordan Dexcoms G6 KGO-system kan gi pasienter kontroll over glukosen. 

Bilde
Thumbnail-1280×520

Forskjellen ligger i dataene

blokk 3

Noen mennesker med diabetes strever kanskje med å forstå hvordan diett og trening spiller en rolle i behandlingen deres, eller hvordan de kan dosere insulinen effektivt basert på dette.
 
Med kontinuerlige glukosemålinger fra Dexcom G6 får brukere total oversikt over glukosenivåene i sanntid, inkludert tidligere og aktuelle glukoseverdier og hastigheten til glukoseendringene. Brukeren mottar nyttig informasjon som presenteres over og under en forenklet glukosemåling, uten at de må gjøre noe selv.

Fortløpende innsikt, dag og natt  

Dexcom G6 bidrar til å minimere gjettingen man må gjennom når man kun baserer seg på blodsukkermålinger. Her kreves det ingen stikk i fingeren eller skanning for å få tilgang til glukosedata, slik at pasienten føler seg tryggere på å kontrollere diabetesen selv. 

Blokk 4 bilde

Grunnkomponenter for KGO

GKO-systemet Dexcom G6 består av fire hovedkomponenter: 

Auto-applikator

Auto-applikator

Sensoren innføres enkelt ved å trykke på en knapp. En pasient kan påføre sensoren på egen hånd ved å følge brukerveiledningen. 

Sensor

Sensor

Overvåker interstitielle glukosenivåer gjennom en liten ledning som er innført rett under huden, og som sender et signal til senderen (ti dagers levetid). 

Sender

Sender

Festet oppå sensoren. Sender data trådløst til brukerens kompatible skjermenhet. (3 måneders levetid). 

Skjermenhet

Skjermenhet

Lar pasientene se sine glukosedata i sanntid og trenddata. Dexcom G6 lar også pasientene motta en rekke advarsler, blant annet en proaktiv Kritisk lavt snart-alarm, en Kritisk lavt-alarm og andre varsler, på skjermenheten. Dette kan bidra til å advare om høye eller lave glukosenivåer. 

Fordelene ved KGO for pasienter som bruker insulin  

Dokumenterte resultater støtter pasientenes framskritt sammenlignet med konvensjonelle blodsukkermålinger. 

Redusert hypoglykemi

Redusert hypoglykemi

Det proaktive Kritisk lavt snart-varselet fra Dexcom G6 forbindes med redusert hypoglykemi, uten at det finnes en tilsvarende risiko for hyperglykemi.‡,1 

Redusert HbA1c

Redusert HbA1c

Bruken av Dexcom KGO reduserer HbA1c uansett om man bruker flere daglige injeksjoner(MDI) eller insulinpumpe.

Mer tid innen målområdet

Mer tid innen målområdet

Pasienter som bruker KGO fra Dexcom tilbringer vanligvis mer tid i det optimale glykemiske området enn pasienter som bruker blodsukkermålinger.3,4 

Økt livskvalitet

Økt livskvalitet

Bruk av Dexcom G6 forbedrer livskvalitet og velvære.5,6 

Langsiktig bruk av KGO gir langvarige fordeler og resultater

Et treårig forsøk fra den virkelige verden - det lengste KGO-resultatstudiet til dags dato - bekrefter den kliniske effekten av å bruke et sanntids-KGO-system som Dexcom CGM. Studiedeltagere som hadde diabetes type 1 og brukte et Dexcom-system for kontinuerlig glukosemåling i sanntid, opplevde vesentlig nedgang i HbA1c-nivåene, økt tid i målområdet (3,9–10,0 mmol/l) og redusert tid under målområdet (<3,9 mmol/l), uavhengig av insulintilførselsmetoden.2

St-KGO gir pasientene forbedret diabeteskontroll på en måte som er både tilgjengelig og bærekraftig. Uansett om pasientene dine har satt seg ned for å spise, holder en presentasjon eller forbereder seg på leggetid, kan de føle seg tryggere på de daglige beslutningene de tar rundt diabetes, og som bidrar til å forme resten av livet deres.

2.1 slot 7

Få mest mulig ut av timeavtalene dine, både personlig og på video.

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Programvare for optimert datadeling og rapporter, f.eks. Dexcom CLARITY, gir helsepersonell tilgang til KGO-rapporter som viser mønstre, trender og spesifikk datainnsikt for hver pasient. 

Finn ut mer om Dexcom CLARITY og hvordan du kan innlemme pasientenes KGO-data i praksisen din, enten du møter pasientene ansikt til ansikt eller via videosamtaler.  


*Hvis glukosevarslingene og målingene fra Dexcom G6 ikke passer med symptomene eller forventningene, må det brukes en blodglukosemåler for å ta avgjørelser om videre tiltak i behandlingen.

†Besøk dexcom.com/kompatibilitet for å få en liste over kompatible smartenheter. 

‡Dette proaktive varselet kan utløses når det er overhengende fare for hypoglykemi (glukose på 3,1 mmol/l eller lavere forventes nådd innen 20 minutter). 

§ Registrer deg for Dexcom CLARITY på clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| Internettilgang kreves for at pasienter skal kunne sende glukosedata til Dexcom CLARITY via en kompatibel smartenhet: dexcom.com/kompatibilitet 

¶ Helsepersonell vil bare kunne se en pasients glukosedata hvis pasienten velger å dele det med dem gjennom Dexcom CLARITY. 

1 Puhr S, mfl. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, mfl. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, mfl. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, mfl. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, mfl. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, mfl. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284