Pasientfordeler med KGO

Dexcom G6 passer for alle over 2 år som har diabetes type 1. Enten behandlingen er flere daglige injeksjoner eller insulinpumpe kan vedkommende dra fordel av kontinuerlig glukoseovervåking i sanntid (st-KGO).  

 

Hvem kan det være til nytte for?

Voksne

Voksne

Barn og unge

Barn og unge

Gravide pasienter

Gravide pasienter

Mer innsikt enn ved bare overvåking

2.2-Slot-3-more-Insight-than-Monitoring-Alone_625-x-230

I motsetning til en enkeltavlesning fra en blodglukosemåler gir KGO i sanntid dynamisk informasjon om hvordan glukosen endrer seg. Dette gir pasienten fortløpende og i rett tid informasjon om ernæring, aktivitet og insulinbehov som danner grunnlaget for gode beslutninger om diabetesbehandling.KGO er et kraftfullt behandlingsverktøy som gir et bedre beslutningsgrunnlag for diabetesbehandlingen, noe som på sikt gir strammere glykemisk kontroll enn det man får med kun blodglukosemåler.1 


1 Pettus J, Price DA, Edelman SV. How Patients with Type 1 Diabetes Translate Continuous Glucose Monitoring Data into Diabetes Management Decisions. Endocr Pract. 2015;:1-25.