Finn ut mer om Dexcoms teknologi for kontinuerlig glukoseovervåking (KGO)

Se hvordan Dexcoms produkter kan bidra til å optimere glukosekontrollen og styrke livskvaliteten til pasientene dine. 

 

Bilde
Dexcom G6

Smartenheter selges separat†

En leder innen diabetesbehandling 

Dexcom jobber med å utvikle innovativ teknologi for glukoseovervåkning og produkter som gir pasienter og helsepersonell bedre kontroll over diabetesbehandlingen. 

Som verdens første integrerte KGO (st-iKGO) i sanntid tilbyr Dexcom G6s system for kontinuerlig glukoseovervåkning (KGO) et utvalg funksjoner og fordeler som bidrar til å gjøre det mulig. 

Det første mobile KGO-systemet 

Det første KGO-systemet som er beregnet på insulindosering uten fingermålinger*   

Omdefinerer KGO-landskapet

Dexcom leverte neste generasjons teknologi for KGO da de utviklet Dexcom G6: et presist1 og samkjørbart system for KGO i sanntid. 

KGO-landskapet

Formatted Block Title

Overlegen presisjon1

YTELSESTALL FOR DEXCOM G61 

MED SAMLET MARD-VERDI PÅ 9 % OG KONSEKVENT PRESISJON OVER TID1 GIR DEXCOM G6 OVERLEGEN PRESISJON. 

 

%15/15 (0,8 mmol/l)ǂ

%20/20 (1,1 mmol/l)§

MARD||
Helhetlig (Kombinere studiedata fra pediatri og voksne, se under) 83,3 % 93,9 % 9,0 %
Helhetlig presisjon over tid      
Dag 1 81,5 % 92,2 % 9,3 %
Dag 4–5 85,8 % 95,5 % 9,4 %
Dag 10 82,4 % 92,5 % 9,0 %

PRESISJON VED FORSKJELLIGE ENDRINGSRATER2 

DEXCOM G6 ER PRESIST BÅDE VED ØKNING OG REDUKSJON, OG GIR PRESISE RESULTATER OGSÅ NÅR NIVÅER STIGER ELLER SYNKER RASKT.2 

KGO-ENDRINGSGRAD (mg/(dl · min))

%20/20

< –2 89,7 %
[-2, -1) 93,0 %
[-1,0) 93,9 %
[0,1) 92,7 %
(1,2] 89,6 %
> 2 87,1 %

Støtter optimal diabeteskontroll

Krever hverken stikk i fingrene*eller skanning

Kompatibelt med smartenhet

Presisjon på kritiske tidspunkt3

Støtter forbedrede glykemiske utfall (flere målinger)4–7

Dele glukosedata med de nærmeste**

Brukertilpassede høy- og lav-varslinger

Interoperabilitet i insulintilførsel

Dexcom har integrert teknologien for st-KGO i insulinpumper og digitale helsepartnerskap for å støtte mer brukertilpassede og praktiske behandlingsalternativ.

Hvorfor KGO

Hva er KGO?

Hva er KGO?

Lær om hvordan kontinuerlig glukoseovervåking (KGO) er et viktig verktøy for bedre diabeteskontroll. 

Dokumenterte utfall

Dokumenterte utfall

Gjennomgå dokumentasjon på effekten bruk av KGO kan ha på glykemisk kontroll. 

Pasientfordeler

Pasientfordeler

Type 1-pasientene dine kan dra nytte av dette, enten de bruker injeksjoner, Flash eller pumpe.


*Hvis glukosevarslingene og målingene fra Dexcom G6 ikke passer med symptomene eller forventningene, må det brukes en blodglukosemåler for å ta avgjørelser om videre tiltak i behandlingen. 

† Kompatible smartenheter selges separat. Besøk www.dexcom.com/kompatibilitet for å få en liste over kompatible smartenheter.

‡ % av KGO-målinger innen ±15 mg/dl av YSIs labreferanseverdier ≤ 100 mg/dl eller ±15 % av YSIs verdier > 100 mg/dl. 

§ Tilsvarende %15/15 (se forrige fotnote). 

II MARD er en statistisk måling av presisjon. Jo lavere tallet er, desto bedre. 

** Internettforbindelse kreves for datadeling. For å følge må man bruke Følge-appen. Følgere bør alltid bekrefte målinger i Dexcom G6-appen eller på mottakeren før de tar avgjørelser vedrørende videre tiltak i behandlingen. 

1 Shah VN mfl. Diabetes Technol Ther. 2018. 

2 Wadwa RP, mfl. Diabetes Technol Ther. 2018. 

3 Dexcom G6 system for KGO – brukerveiledning, 2018. 

4 Beck RW, mfl. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

5 Reddy M, mfl. Diabet Med. 2017. 

6 Heinemann L, mfl. Lancet. 2018. 

7 Welsh JB mfl. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.